Tjänster

VI ÄR

REDO ATT

GÖRA JOBBET

Små som stora projekt.

 

 

Vi hjälper till med projekteringen och ser till att alla nödvändiga underlag såsom ritningar, beskrivningar materialval, allmänna föreskrifter och alla andra uppgifter som krävs upprättas.

Samordnar och leder projekt av olika typer. God erfarenhet av komplexa projekt i industrimiljöer där ett gott samarbete mellan ordinarie verksamhet och entreprenörer krävs för att projektet ska löpa på smärtfritt.Aktiv projektledare under projekttiden som kontrollerar pågående arbeten och håller möten och avstämningar så att allt löper på som det ska. Lägger stor vikt vid att alla inblandade parter ska ha full information om pågående och kommande arbeten.

Varför välja våra tjänster

BAS-P/U

 

Arbetsmiljösamordnare

 • Framtagning av AM-plan
 • Riskbedömningar/riskanalyser
 • Utför arbetsmiljöronder
 • Framtagning av APD-plan

KALKYLER

 

Utför kostnadsbedömningar samt kalkyler efter kundens behov.

 • Utvärdering av inkomna anbud
 • Kostnadsberäkningar
 • Sammanställer prognoser
 • Kostnadsuppföljningar

PROJEKTLEDNING

 

Leder projekt från start till slut.

 • Tidplanering
 • Håller i projekterings- och byggmöten.
 • Kontrollant under utförandet.
 • Besiktningar

Kontakta oss:

0725-79 50 52

Email:

info@skovdeprojektledning.se

Kaplansgatan 16C

Aviseringsadress:

Knottvägen 4

541 65 SKÖVDE